Wakacyjne kursy w PORTO ALEGRE Poznań

Kursy wakacyjne hiszpańskiego, portugalskiego i języka polskiego Poznań

Organizujemy kursy wakacyjne języka hiszpańskiego i portugalskiego na 5 poziomach zaawansowania.

Terminy kursów/Dates of courses

2.07.2018 – 26.07.2018

6.08.2018 – 31.08.2018

3.09.2018 – 27.09.2018

 

W naszej ofercie znajdują się:

•    Kursy intensywne – miesięczne – obejmują one 48 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po 3 godziny lekcyjne. W trakcie miesiąca intensywnej nauki realizowany jest program odpowiadający jednemu semestrowi kursu standardowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego można kontynuować naukę na kolejnym poziomie.

•    Kursy półintensywne – dwumiesięczne – obejmują 48 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. W trakcie dwóch miesięcy nauki realizowany jest program odpowiadający jednemu semestrowi kursu standardowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego można kontynuować naukę na kolejnym poziomie.

Harmonogram zajęć

Cennik kursów wakacyjnych

 

Types of courses   

  • Intensive one-month courses – they include 48 teaching lessons. Classes are run from Monday to Thursday and last135 minutes. During one month of intensive learning the implemented curriculum corresponds to one semester of a standard course. After finishing the course and passing the final exam it is possible to continue learning on the next level.

  • Semi-intensive two-month courses – they include 48 teaching lessons. Classes are run twice a week and last 135 minutes. During two months of learning the curriculum that is implemented corresponds to one semester of a standard course. After finishing the course and passing the final exam it is possible to continue learning on the next level. 

    schedule

    Course price

Osoby już znające język prosimy o zgłoszenie się na bezpłatny test kwalifikacyjny w celu dobrania odpowiedniej grupy.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły ul. Dąbrowskiego 23/1, tel: 512-837-797, www.portoalegre.pl/poznan